top of page

SERİLER

Sınır Tanımayan Bitkiler 

2016

Berlin'de katıldığım bir basın fotoğrafçıları buluşması sırasında dahil olduğum Karadeniz temalı atölye çalışması bu serinin esin kaynağıdır. Her bir bitki fotoğrafının altında, Latince adının yanı sıra Türkçe, Bulgarca, Romence, Rusça ve Gürcüce adı da belirtilmiştir. Yani, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dillerindeki adları.

Yaşam her zaman su kaynaklarının yakınında kurulmuştur. Bu nedenle tüm dünyada kıyı bölgeleri tarih boyunca farklı uygarlıkların vatanı olmuş, komşu uygarlıklar bu değerli kaynağa daha ayrıcalıklı erişim elde etmek için birbirlerini sürekli itmiş, sonuçta aralarındaki sınırlar da belirsizleşmiş, daima yer değiştirmiştir. Öte yanda, kaçınılmaz olarak göçler ve zorunlu yer değiştirmeler gerçekleşirken, hareket halindeki sınırlar kültürlerin de önemli ölçüde birbirlerine karışmasına yol açmıştır.

Seri görünürde ulus kimliği ve kültür farklılıkları yoluyla ayrıştırılan Karadeniz halklarının (ve dünyadaki diğer halkların) insan türünün hayatta kalması için gereken temel gereksinimler söz konusu olduğunda ortak alışkanlıkları ve
eğilimleri paylaştıklarını hatırlatmakta, bu ortaklığı görünür kılmayı denemektedir.


Yapay olarak parçalanmış büyük bir aileyiz ve gezegenimizde bizim dışımızdaki tüm canlılar, arazilerin üzerine çizdiğimiz hayali sınırları umursamadan, yalnızca kök salabileceği bir parça toprakla ilgilenmektedir.

Edisyon talepleriniz için:
bottom of page