top of page

SERİLER

Görsel Sözlük

2018

Bu seri, Evin Sanat Galerisi'nde gerçekleşen kişisel sergim Sahne Arkası'nda, etkileşimli bir pano halinde yer almıştır. Seride 94 fotoğraf bulunmakta ve her biri belli bir kavrama karşılık gelmektedir. 

İzleyiciler, 6x9 cm boyutundaki magnet baskıları büyük bir metal pano üzerinde, cümleler oluşturacak şekilde düzenleyebiliyorlardı.

İmgeler ve eşleştikleri kavramlar arasındaki ilişki zayıftır, tıpkı "bardak" sözcüğü ile bardak nesnesi arasındaki ilişkinin zayıf olduğu gibi.

94 kavramın oluşturduğu evren de kendi başına anlamlıdır.

Edisyon talepleriniz için:
bottom of page