Sınır Tanımayan Bitkiler // Plants Without Borders

Sınır Tanımayan Bitkiler

Yaşam her zaman su kaynaklarının yakınında kurulmuştur. Bu nedenle tüm dünyada kıyı bölgeleri tarih boyunca farklı uygarlıkların vatanı olmuş, komşu uygarlıklar bu değerli kaynağa daha ayrıcalıklı erişim elde etmek için birbirlerini sürekli itmiş, sonuçta aralarındaki sınırlar da belirsizleşmiş, daima yer değiştirmiştir. Öte yanda, kaçınılmaz olarak göçler ve zorunlu yer değiştirmeler gerçekleşirken, hareket halindeki sınırlar kültürlerin de önemli ölçüde birbirlerine karışmasına yol açmıştır. "Sınır Tanımayan Bitkiler" fotoğraf serisinde Çetin, yaygın olarak tarımı yapılan bitkileri Türkçe, Bulgarca, Romence, Rusça ve Gürcüce (ve tabii ki Latince) adlarıyla etiketlemektedir. Görünürde ulus kimliği ve kültür farklılıkları yoluyla ayrıştırılan Karadeniz halklarının (ve dünyadaki diğer halkların) insan türünün hayatta kalması için gereken temel gereksinimler söz konusu olduğunda ortak alışkanlıkları ve eğilimleri paylaştıklarını hatırlatmaktadır. Seri, bu ortaklığı görünür kılmayı denemektedir. 

Yapay olarak parçalanmış büyük bir aileyiz ve gezegenimizde bizim dışımızdaki tüm canlılar, arazilerin üzerine çizdiğimiz hayali sınırları umursamadan, yalnızca kök salabileceği bir parça toprakla ilgilenmektedir.

 

Plants Without Borders

Life always prefers being near water supplies. Coastal regions around the world have therefore historically been home to civilizations and they have in turn pushed each other away to have superior access to this valuable resource, hence moving, disseminating, shifting boundaries. However, despite the resulting inevitable human mobility and forced dislocations, shifting boundaries have also mixed cultures at a profound scale.

The photo series "Plants Without Borders" by Orhan Cem Çetin, through images of commonly cultivated plants with captions in Turkish, Bulgarian, Romanian, Russian and Georgian (next to Latin), attempts to reveal the fact that despite apparent segregation in terms of national identities and culture, the peoples around The Black Sea (and the rest of the world) share habits and interests for vital ingredients that involve the survival of the human species.

We are a big family artificially compartmented and no other life form on the planet really care about the imaginary borders that us humans have drawn on land, as long as it finds a patch of soil to root into.

  • Alium Cepa
  • Rosa Arvensis
  • Portulaca Oleracea
  • Hyacintus Orientalis
  • Thymus
  • Raphanus Sativus